“Ingen risk för kunderna”

I lördags drog Finansinspektionen in tillståndet för HQ Bank sedan banken i somras meddelat att man förlorat 1,2 miljarder på dåliga spekulationer. Nu säger företrädare för HQ Bank att kunderna inte ska påverkas.

Den första kritiken från Finansinspektionen, FI, mot HQ Bank kom 2008, men då kom det aldrig upp till ytan. I början av året kom beskedet från banken att de tagit för stora risker och förlorat flera hundra miljoner kronor. Efter det beskedet har siffran justerats uppåt och i somras landade siffran alltså på 1,2 miljarder kronor.

Den 26 maj tillträdde Mikael Nachemson på ordförandeposten och hans reaktion på FI:s beslut om att banktillståndet dras in och att banken kommer att tvångslikvideras som ”en sorgens dag”.

– Det händelseförlopp som nu har påbörjats är mycket olyckligt, säger han till Ekot.

Kom beskedet som en chock? 
– Ja, i vår naivitet har vi hoppats att det tremånaders arbete som har bedrivits, med en ägare som har ställt upp på ett så resolut sätt, skulle räcka. Därför är det i någon mening ett besked som vi inte hade förväntat oss.

Men FI har ju kommit med kritik sedan 2008. Har ni lyssnat för dåligt? 
– Det är självklart att någonting har brustit och man kan inte utesluta att det inte har lyssnats tillräckligt. Men jag vill inte uttala mig om det eftersom jag inte var här då.

Finns det någonting som ni nu kan göra för att undanröja inspektionens beslut? 
– Min bedömning efter samtal med Finansinspektionen är att detta är ett oåterkalleligt beslut.

Kommer kunderna att förlora pengar? 
– Vi har tagit in en massa pengar från ägarna, vi har ett högt eget kapital, vi har en god soliditet och vi har en god likviditet. Detta sammantaget gör att kunderna icke ska vara rädda för sina besparingar. Det finns ingen risk, säger Mikael Nachemson.

This entry was posted in Economics, Politics and tagged , , . Bookmark the permalink.